PRO | COLLEGE

PRO|COLLEGE – TRÆNINGSLEJR FOR ERHVERVSLIVET
Styrk virksomhedens ledere, medarbejdere og teamets effektivitet gennem dynamiske leder – og teamudviklingsforløb på PRO|COLLEGE – træningslejren for erhvervslivet. PRO|COLLEGE kombinerer det bedste fra erhvervslivet og fra fodboldmiljøets ledelsesteori og metoder i højintensive træningsforløb på DBU HOTEL & KURSUSCENTER.

FORMÅL:
På PRO|COLLEGE tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder, medarbejder og team. Du bliver klædt på til at kunne matche de mange forskellige udfordringer, som det kræver at skabe relationer til og lede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde. Du træner dit personlige lederskab og får indsigt i, hvordan du gennem autencitet skaber følgeskab, som er afgørende kompetencer for at kunne skabe de resultater, du og dit team skal levere i organisationen.

DELTAGERNE
Kursusforløbene henvender sig til afdelings- og mellemledere, medarbejdere og teams. Deltagerne har typisk 2-3 års erfaring som selvstændige virksomhedsejer, afdelingsleder, gruppeleder eller er resultatansvarlig for et team. De arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelsesudfordringer og – opgaver, der både kræver hurtig handling og klart overblik.

DIT UDBYTTE:
Du bliver blandt andet endnu bedre til at:

 • Styrke dit personlige og autentiske lederskab, og kommuniker med større gennemslagskraft
 • Motivere og engagere så du skaber resultater gennem dine medarbejdere
 • Skabe grundlaget for at kunne udvikle high performance teams
 • Anvende dynamisk feedback som en del af dit ledelsesgrundlag
 • Lede forandringsprocesser, så du vender modstand til konstruktiv og aktiv medvirken
 • Sætte fokus på dine personlige styrker som afsæt for at udvikle dig i rollen som leder

INDHOLD:

 • Lederrollen i en kompleks verden og hvordan du som leder kan navigere effektivt
 • Indsigt i dit personlige lederskab og hvordan du får mest mulig gennemslagskraft
 • Kommunikation og hvordan du som leder rammer medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere gennem en fleksibel måde at anvende forskellige ledelsesstile på
 • Feedback som ledelsesmetode der styrker dig selv, dine medarbejdere og din organisation

BESKRIVELSE AF KURSERNE:

 • 1 døgns kursusophold
 • 5 timers kursus
 • 2 timers coachingkursus
 • 1 times feedbacksamtale

GENERELT
Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab, så du bevarer din autensitet og øger din gennemslagskraft over for medarbejdere og andre samarbejdspartnere.
Indholdselementer:

 • Du får lavet din personlige lederprofil, som er udgangspunkt for udvikling af dit personlige lederskab
 • Du får evnen til at navigere i komplekse virkeligheder hvor landskabet er under konstante forandringer og stiller store krav til dig og dine medarbejdere
 • Situationsbestemt ledelse som konkret metode til at lede forskellige mennesker, så det matcher der personlige kompetence og motivation
 • Feedback som konkret ledelsesmetode til at skabe udvikling
 • Casebaset træning med afsæt i dine egne udfordringer og behov for udvikling
 • Individuel sparring fra konsulenter og medkursister

SPECIFIK
Du får viden og kompetencer i at udvikle en dynamisk high performance kultur i teams og grupper.
Indholdselementer:

 • Ledelse og lederroller i grupper, teams og netværk
 • Hvordan du som leder skaber motivation og engagement i teamet
 • Teampræferencer og et styrkebaseret afsæt som udvikler teamet
 • Hvordan du skaber stærke relationer i faglige teams og netværk
 • Hvordan kan du diagnosticere og opløse negative spændinger i teamet?
 • Effektiv facilitering af teams og netværk
 • Teamøvelser og aktiviteter

KURSUSLEDER/UNDERVISER: Henrik Selch, DBU HOTEL & KURSUSCENTER, PRO|COLLEGE

LÆRINGSFORM OG METODE:
Læringsformen er baseret på Insights farverige, aktive og inddragende læringsform og metode i kombination med ledelsesteori og metode fra fodboldens miljø. PRO|COLLEGE inddrager aktivt DBU HOTEL & KURSUSCENTERS fremragende inde – og udendørsfaciliteter, og der veksles mellem teoretiske oplæg, dialoger og øvelser i mindre grupper som effektivt understøtter læring og overførsel af læring til egen hverdag.

Top
Thrane.nu